• KONTAKTAS

  • Healthcare Professionals

  • Business To Business

  • Change Region

  • Sitemap

  • Contact Us

  • Terms of Use

  • Privacy Policy

HOT TOPIC Placeholder

PRIEŽIŪRIAI, PAKEITĘ PACIENTŲ GYVENIMĄ

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) Disclosure Code
EFPIA informacijos atskleidimo kodeksas įtvirtina visoje Europoje taikomą bendrą ataskaitų apie perleistas vertes tvarką. Daugiau informacijos apie šį kodeksą rasite: http://transparency.efpia.eu arba http://ifpa.lt/en/etikos-kodeksas-2/atskleidimo-kodeksas/
Šios informacijos paskelbimas atliekamas tik skaidrumo tikslais, kaip toliau smulkiai išdėstyta „Pfizer“ EEE SPS privatumo pranešimo https://privacycenter.pfizer.com/en/lt/hcp (skyriuje „Atlygio atskleidimas“). Tai nesuteikia bendro įgaliojimo asmenims, turintiems prieigą prie tinklalapio, atlikti tolesnį sveikatos priežiūros specialistų (SPS) duomenų apdorojimą, pvz., jų derinimą su kituose tinklalapiuose skelbiama informacija.
Su per 2019 m. sveikatos priežiūros specialistams ir sveikatos priežiūros organizacijoms perleistomis vertėmis bus galima susipažinti ne vėliau kaip 2020 m. birželio 30 d. interneto svetainėje​​​​​​​ www.pfizerdisclosure.lt
Pagal Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymą ir šį įstatymą įgyvendinančius teisės aktus (įsakymas Nr. V-1537, priimtas 2020 m. Birželio 23 d. Dėl informacijos apie perleistų verčių gavėjams perleistas vertes, juridinių asmenų duomenų bei sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų asmens duomenų teikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministerijos ir informacijos apie perleistas vertes bei sveiaktos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų asmens duomenų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo) ataskaitas apie 2020 m. SPS ir SPO perleistas vertes įmonė pateikia Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai ir jas bus galima rasti www.vvkt.lt. iki 2021 m. birželio 30 d.
Pagal Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymą ir šį įstatymą įgyvendinančius teisės aktus (įsakymas Nr. V-1537, priimtas 2020 m. Birželio 23 d. Dėl informacijos apie perleistų verčių gavėjams perleistas vertes, juridinių asmenų duomenų bei sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų asmens duomenų teikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministerijos ir informacijos apie perleistas vertes bei sveiaktos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų asmens duomenų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo) ataskaitas apie 2020 m. SPS ir SPO perleistas vertes įmonė pateikia Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai ir jas bus galima rasti www.vvkt.lt. iki 2022 m. birželio 30 d.
Last Review date: June 2020
APIE MUSATSAKOMYBĖPARTNERIAIATASKAITOS